Πτυχίο

Εκτύπωση

Είμαι Μηχανικός Πληροφορικής, απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Φοίτησα την περίοδο 2002 - 2006 και αποφοίτησα με βαθμό πτυχίου 7,10.

Η Πτυχιακή μου εργασία είχε θέμα: Υλοποίηση E-Shop με υποστήριξη Secure Socket Layer (SSL)

Το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών είναι το πρώτο και το γνωστότερο τμήμα Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Η αποστολή του Τμήματος Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας, η οποία κατατείνει στη δημιουργία επιστημόνων με υψηλού επιπέδου γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών καλύπτοντας όλα τα απαραίτητα γνωστικά πεδία.

Περισσότερα για το Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών  στην επίσημη ιστοσελίδα του.