Ανδρέας Χρόνης

 
 
You are here: Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό M.Sc.
 
 

Μεταπτυχιακό M.Sc.

Μεταπτυχιακό

E-mail Εκτύπωση PDF

Έκανα το Μεταπτυχιακό μου την περίοδο 2007 - 2009, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο τίτλος του μεταπτυχιακού μου ήταν Δικτυοκεντρικά Συστήματα και αποφοίτησα με βαθμό πτυχίου 8.

Η Διπλωματική μου εργασία είχε θέμα: Password Cracking & Key Logging.

Στόχος του Μεταπτυχιακού ήταν:

  • Η παροχή σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων υψηλού επιπέδου και η εμπέδωση των βέλτιστων πρακτικών στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.
  • Η προαγωγή της αριστείας, της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας.
  • Η στενή σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με τις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς εργασίας.

Περισσότερα για το Μεταπτυχιακό και τα Προγράμμα Σπουδών του Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του.