Μεταπτυχιακό

Εκτύπωση

Έκανα το Μεταπτυχιακό μου την περίοδο 2007 - 2009, στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο τίτλος του μεταπτυχιακού μου ήταν Δικτυοκεντρικά Συστήματα και αποφοίτησα με βαθμό πτυχίου 8.

Η Διπλωματική μου εργασία είχε θέμα: Password Cracking & Key Logging.

Στόχος του Μεταπτυχιακού ήταν:

Περισσότερα για το Μεταπτυχιακό και τα Προγράμμα Σπουδών του Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στην επίσημη ιστοσελίδα του.