Ανδρέας Χρόνης

 
 
You are here:
 
 

Intrasoft International

Η INTRASOFT International ανήκει στον Όμιλο INTRACOM και ιδρύθηκε το 1996. Έχει καταξιωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υψηλή τεχνογνωσία του επιστημονικού της δυναμικού και η ικανότητα διαχείρισης σύνθετων μεγάλων έργων ανάπτυξης και εφαρμογής πληροφοριακών συστημάτων έχει αναγνωριστεί και κερδίσει την εμπιστοσύνη των διεθνών δημόσιων οργανισμών της Ε.Ε.

Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών οργάνων όπως, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και την πλειοψηφία των Γενικών Διευθύνσεων (DGs) και Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Test Analyst

E-mail Εκτύπωση PDF

Εργάστηκα στην Intrasoft International S.A. από τις 02/01/2012 έως τις 09/05/2014 ως Test Analyst:

  • Συνεργασία με την IBM και την Musala Soft στο CMMI-3 πιστοποιημένο έργο "DMS" αναπτυγμένο σαν μέρος του “IBM eCustoms Framework” του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανάπτυξης Τελωνείων, τμήματος του IBM Customs.
  • Συνεργασία με την Arhs Developments στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “FITSDEV3” για Φορολογία και Ε.Φ.Κ..

 

 Κύριες δραστηριότητες:

  • Έλεγχος Εφαρμογών
  • Δημιουργία/Διατήρηση Test Plan, Test  Specification, Test Cases and Test Structure
  • Προετοιμασία & οργάνωση Test Cases για FAT Releases
  • Εγκατάσταση Web εφαρμογών σε Windows/Linux συστήματα
  • Εκτέλεση Tests (FAT), Αυτοματοποιημένα Tests
  • Διαχείριση Defects, Αναφορές Αποτελεσμάτων
  • Αντιπροσώπευση της ομάδας στις συναντήσεις του έργου, Παροχή εκτιμήσεων χρόνου-φόρτου
  • Αποστολές FAT στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή - TAXUD