Ανδρέας Χρόνης

 
 
You are here: Χαρτοφυλάκιο Γ.Γ.Π.Σ. Υπ. Οικονομικών
 
 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά μεγάλης κλίμακας Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Ο.Π.Σ.).

Μηχανικός Λογισμικού

E-mail Εκτύπωση PDF

Συνεργασία με την Unisystems την περίοδο 11/04/2008 – 10/04/2011, στο Υπουργειο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Διεύθυνση Εφαρμογών ως Μηχανικός Λογισμικού στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών με σκοπό την απλοποίηση και τον επανακαθορισμό διαδικασιών και επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων κεντρικών υπηρεσιών, την ανάπτυξη εφαρμογών που θα προάγουν την υποστήριξη της διοικητικής πληροφόρησης των αρμοδίων υπηρεσιών και τη διευκόλυνση της διεπαφής της Δημόσιας Διοίκησης με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.

Το έργο αφορούσε στην εξαρχής δημιουργία, σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, δυο Συστημάτων Διασύνδεσης των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Τα Συστήματα ήταν τα εξής:

  • "Διαχείριση Προσωπικού", πλήρες Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Διαχείριση των 26.000, περίπου, υπαλλήλων του Υπουργείου στους τομείς:
    • Προσωπικά Στοιχεία, Βασικός Υπηρεσιακός Φάκελος, Πειθαρχική & Ποινική Δίωξη, Μισθολογική Εξέλιξη, Βαθμολογική Εξέλιξη, Κινητικότητα, Μόρια Μεταθετότητας, Εκπαίδευση - Επιμόρφωση, Άδειες & Ωράριο κ.ά. και
  • "Αυτοματισμός Γραφείου", Σύστημα Workflow Document Management & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου όλών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Αρμοδιότητες (συνοπτικά)

  • Ανάλυση Επιχειρησιακών Διαδικασιών, Ανάλυση Επιχειρησιακών Αναγκών και Απαιτήσεων
  • Έλεγχος Εφαρμογών (FAT, UAT, CAT, SIT, SAT), Έλεγχος Ποιότητας Εφαρμογών
  • Εκπαίδευση Εφαρμογών, Διαχείριση Εφαρμογών